Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zagwiździu
Dziś jest: wtorek, 07-07-2020, Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Czym jest „Cyberstalking”?

Cyberstalking to nękanie, np. poprzez pisanie za pomocą komunikatorów, wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, rozsyłanie korespondencji do losowych adresatów w imieniu osoby nękanej oraz wbrew jej woli, jak również komentarze na forach internetowych, wysyłanie prezentów przez Internet etc.

Nie należy odpisywać na wiadomości otrzymywane od cyberstalkera, gdyż nawet odpowiedź na co dziesiąty e-mail jest pewnego rodzaju utrzymywaniem kontaktu.

Od 6 czerwca 2011r. wprowadzono do Kodeksu karnego nowe przestępstwo tzw. stalking.

Artykuł brzmi: „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkodymajątkowej lub osobistej. Jeżeli następstwem czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.” Warto zachowywać wszystkie e-maile i wiadomości na komunikatorze, gdyż przy złożeniu zawiadomienia o przestępstwie na policji mogą stanowić ważny dowód w sprawie.

 

DSC_0059.jpeg DSC_0116.jpeg DSC_0123.jpeg DSC05247.jpeg Z4.jpeg
<./div>